بایگان عکس و کلمه
بایگان عکس و کلمه

بایگان عکس و کلمه

بایگان عکس و کلمه‌ نهادی کوچک، خصوصی و مستقل است که خیال‌پردازی‌ها و آرزوهای بزرگ در سر دارد؛ این نهاد می‌خواهد شالوده‌ای بسازد برای شکل‌گیری دانشنامه‌ی عکاسان ایران و برای تدوین تاریخ‌های عکاسی ایران؛ می‌خواهد  خانه‌ای بسازد که موزه‌ی کوچک عکاسی ایران باشد. گرچه پی این خانه را عاشقانی پیش‌تر ریخته‌اند و ستون‌های آن را عکاسانی برافراشته‌اند، اما انگار سنگ‌های این خانه هنوز یکی یکی بر هم ننشسته‌ است. تا سنگ‌ها را جمع کنیم و بر هم بنشانیم راهی بس دراز پیش رو داریم. 

بایگان عکس و کلمه خانه‌ی همه‌ی دوست‌داران عکاسی است و خود را وام‌دار همه‌ی اشکال عکاسی و عکاسان ایران می‌داند اما تمرکز آن بر عکاسی «هنری» ایران است؛ از دهه‌ی سی تا به امروز. این مکان می‌کوشد جایی باشد برای دانشجویان، عکاسان، نویسندگان، مترجمان و پژوهندگانی که می‌خواهند در عکاسی ایران غور کنند و می‌خواهند بیشتر بخوانند و  از همه مهم‌تر بیشتر ببینند.