بایگان عکس و کلمه

عضویت

(چنانچه مایلید از کتابخانه حضوری استفاده کنید، می‌توانید در بایگان عضو شوید.)

استفاده از کتاب‌ها و نشریات: یک ماهه 3۰۰,۰۰۰ تومان با تخفیف دانشجویی 200,۰۰۰ تومان / سه ماهه 5۵۰,۰۰۰ تومان با تخفیف دانشجویی 4۰۰,۰۰۰ تومان. لطفاً مبلغ فوق را به شماره شبا ۲۰۰۵۴۰۱۰۴۹۲۰۱۰۰۶۷۹۲۴۳۶۰۵ به نام موسسه‌ی بایگان عکس و کلمه واریز کنید.

استفاده از بایگانی تصاویر: برای اطلاع از شرایط با ما تماس بگیرید.

زمان استفاده از کتابخانه: 10 تا ۱۷ روزهای زوج