بایگان عکس و کلمه

عضویت

(استفاده از کتابخانه و بایگانی تصاویر تنها به شکل حضوری میسر است.)

استفاده از کتاب‌ها و نشریات: یک ماهه 4۰۰,۰۰۰ تومان با تخفیف دانشجویی 300,۰۰۰ تومان / سه ماهه 6۵۰,۰۰۰ تومان با تخفیف دانشجویی 48۰,۰۰۰ تومان. لطفاً مبلغ فوق را به شماره شبا ۲۰۰۵۴۰۱۰۴۹۲۰۱۰۰۶۷۹۲۴۳۶۰۵ به نام موسسه‌ی بایگان عکس و کلمه واریز کنید.

استفاده از بایگانی تصاویر: برای اطلاع از شرایط با ما تماس بگیرید.

زمان استفاده از کتابخانه: 10 تا ۱۷ روزهای زوج